21 Nisan 2017 e-twinning Günlüğü: LCD Ekrana Yazı Yazma

 • DalidaEkbenli
 • 21 Nisan 2017
 • *LCD Ekrana Yazı Yazıma:

  Ekran Resmi 2017-04-21 12.28.49

   

   

  /*

  // include the library code:
  #include <LiquidCrystal.h>

  // initialize the library by associating any needed LCD interface pin
  // with the arduino pin number it is connected to
  const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
  LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

  void setup() {
  // set up the LCD’s number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print(“hello, world!”);
  }

  void loop() {
  // Turn off the display:
  lcd.noDisplay();
  delay(500);
  // Turn on the display:
  lcd.display();
  delay(500);

  */

   

  *LCD Ekranda Mesafe’nin Yazımı:

   

  Ekran Resmi 2017-04-21 12.23.41

  /*
  HC-SR04 Ultrasonic Sensor with LCD dispaly
  Bağlantılar:
  HC-SR04 Ultrasonic Sensor
   VCC to Arduino 5V
   GND to Arduino GND
   Echo to Arduino pin 12
   Trig to Arduino pin 13
  LCD Display (I used JHD162A)
   VSS to Arduino GND
   VCC to Arduino 5V
   VEE to Arduino GND
   RS to Arduino pin 11
   R/W to Arduino pin 10
   E to Arduino pin 9
   DB4 to Arduino pin 2
   DB5 to Arduino pin 3
   DB6 to Arduino pin 4
   DB7 to Arduino pin 5
   LED+ to Arduino 5V
   LED- to Arduino GND
  Modified by Hidayet Çalışkan (Haziran, 2015).
  */
  #include <LiquidCrystal.h> //Load Liquid Crystal Library
  LiquidCrystal LCD(11,10,9,2,3,4,5); //Create Liquid Crystal Object called LCD
  #define trigPin 13 //Sensörün Echo pini Arduinonun 13. pinine bağlanır
  #define echoPin 12 //Sensorün Trig pini Arduinonun 12. pinine bağlanır
  void setup()
  {
   pinMode(trigPin, OUTPUT); //13. yani trigpini çıkış olarak ayarlıyoruz
   pinMode(echoPin, INPUT); //12. yani echoPini giriş olarak ayarlıyoruz
   LCD.begin(16,2); //Arduinoya lcdyi çalıştırmasını söylüyoruz
   LCD.setCursor(0,0); //kursoru ilk satırın ilk sütununa getirmesini söylüyoruz
  }
  void loop() {
   long duration, distance;
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
   distance = (duration/2) / 29.1; //sesin gidiş gelişinde ölçülen süreyi önce ikiye bölerek sadece gidiş hızını ölçüyor sonra da ses hızına bölerek mesafeyi buluyoruz.
  LCD.setCursor(0,1); //Kursoru ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz
   LCD.print(" "); //Ekranı temizlemek için boşluk yazdırıyoruz.
   LCD.setCursor(0,1); //Kursoru tekrardan ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz
   LCD.print("Mesafe ");
   LCD.setCursor(7,1); //satırın başında mesafe yazdığı için kursoru 7. sütuna götörüyoruz
   LCD.print(distance); //Ölçülen mesafeyi yazdırıyoruz
   LCD.print(" cm"); //Ölçü birimini yazdırıyoruz
   delay(250); //250 milisaniye bekletiyoruz.
  }
  Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir